November 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
November 1, 2020 November 2, 2020 November 3, 2020 November 4, 2020 November 5, 2020 November 6, 2020

All day: Draft Plan Available for Public Review

November 7, 2020
November 8, 2020 November 9, 2020 November 10, 2020 November 11, 2020 November 12, 2020 November 13, 2020 November 14, 2020
November 15, 2020 November 16, 2020 November 17, 2020 November 18, 2020

10:00 am: Steering Committee Meeting #7: Final Plan Review

November 19, 2020 November 20, 2020 November 21, 2020
November 22, 2020 November 23, 2020

All day: Draft Plan Public Meeting

November 24, 2020 November 25, 2020 November 26, 2020 November 27, 2020 November 28, 2020
November 29, 2020 November 30, 2020 December 1, 2020 December 2, 2020 December 3, 2020 December 4, 2020 December 5, 2020